کارداني و کارشناسي حقوق ثبتي

دراين مقاطع در رشته حقوق ثبتي ضمن آشنايي دانشجويان با کليات رشته حقوقي و دروس عمومي واختصاصي از قبيل حقوق مدني، جزا، آيين دادرسي مدني و کيفري وغيره بيشترين سعي در آشنايي ايشان با دروس تخصصي ثبتي و  مراکز مربوطه و وظايف وتکاليف مبادي ذيربط مي باشد به نحوي که صرف نظر از مشاغل ديگر زمينه اشتغال ايشان نيز در مراجع ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و اداري ذيربط  مهيا خواهد شد و قدر مسلم دردوره کارورزي نيز ضمن حضور در مراکز هماهنگ شده عملا با نحوه فعاليتهاي ثبتي وحقوق آشنا خوهد شد.

ورود به سامانه سجاد
 

تماس با ما

مازندران- ساری- میدان خزر- کیلومتر 6 جاده فرح آباد- مركز علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد 1 مازندران- کد پستی:19879-48161

تلفن تماس :33032768 & 33034356 - 11 98+

تماس با مديريت وبسايت : Webmaster@ FH1.ir