کارشناسي حرفه اي موسیقي – آهنگ سازي ایراني

دوره کارشناسي آهنگ سازي ايراني با هدف تربيت آهنگسازاني که بر دانش آهنگسازي تسلط داشته باشند و قادر به خلق آثاري در فرم هاي موسيقي کالسيک و ايراني متناسب با ذائقه هاي ايرانيان باشند، ايجاد شده است. دانش آموختگان اين دوره در سه جنبه آهنگ سازي، آموزش و کارشناسي آثار به فعاليت مي پردازند هدف اين دوره تربيت آهنگسازاني است که علم نظر و عمل موسيقي را توامان فراگيرند و در خدمت به جامعه ايران اسلامي اهداف معنوي توليد موسيقي فاخر را برآورده سازند.

ورود به سامانه سجاد
 

تماس با ما

مازندران- ساری- میدان خزر- کیلومتر 6 جاده فرح آباد- مركز علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد 1 مازندران- کد پستی:19879-48161

تلفن تماس :33032768 & 33034356 - 11 98+

تماس با مديريت وبسايت : Webmaster@ FH1.ir