کارشناسي حرفه اي علوم کتابداري و اطلاع رساني

عدم آشنايي اکثريت کتابداران حاضر در کتابخانه به ويژه در کتابخانه هاي عمومي با تکنولوژي هاي جديد اطلاعاتي و عدم به کارگيري اين تکنولوژي و ضرورت استفاده از آن براي رشد فرهنگي اجتماعي، سياسي و حتي اقتصادي جامعه بارز است. هدف از ارائه ي اين دوره آموزش نيروهاي موجود در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني و انتقال اطلاعات روزآمد و کاربردي در زمينه علوم اطلاعات و اطلاع رساني مي باشد. به طوري که دانشجويان عزيز مي توانند سرپرستي کتابخانه هاي عمومي بزرگ و آموزشگاهي و حتي دانشکده ايي و تخصصي کوچک رانيز عهده دار شوند.

ورود به سامانه سجاد
 

تماس با ما

مازندران- ساری- میدان خزر- کیلومتر 6 جاده فرح آباد- مركز علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد 1 مازندران- کد پستی:19879-48161

تلفن تماس :33032768 & 33034356 - 11 98+

تماس با مديريت وبسايت : Webmaster@ FH1.ir