کارشناسي حرفه اي روابط عمومي

با توجه به تحوالت شگرف در عرصه تبادل اطلاعات جهاني و اهميت يافتن نقش مردم در عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و فضاي ناشي از جامعه اطلاعاتي به عنوان مبنا و شاخص توسعه يافتگي کشورها، روابط عمومي نيز هر روز بيش از گذشته جايگاه وموقعيت استراتژيک پيدا مي کند. بنابراين تربيت نيروي متعهد متخصص به منظور نيازهاي آموزشي و خدماتي در سطح جامعه لازم است. به اين منظور رشته کارشناسي حرفه اي روابط عمومي درگرايش هاي مختلف شامل روابط عمومي رفتار اجتماعي و افکارسنجي، روابط عمومي الکترونيک و روابط عمومي - رسانه آماده پذيرش دانشجويان عزيز است.

ورود به سامانه سجاد
 

تماس با ما

مازندران- ساری- میدان خزر- کیلومتر 6 جاده فرح آباد- مركز علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد 1 مازندران- کد پستی:19879-48161

تلفن تماس :33032768 & 33034356 - 11 98+

تماس با مديريت وبسايت : Webmaster@ FH1.ir