جشنواره بین المللی مد و لباس فجر

قابل توجه دانشجویان رشته طراحی پوشاک

جهت ارائه کارهای خود در جشنواره و شرکت در بخش نمایشگاهی و مسابقه ای آن به واحد فرهنگی مراجعه نمایند.